بهزی

جست و جو در بهزی...

مراحل مشترک کاشت برنج در ایران

زمان مطالعه 1 دقیقه

مراحل مشترک کاشت برنج در ایران

انتخاب بذر🌾

شالیکاران هر سال مقداری از محصول خود را برای کشت سال آینده در جای خشک و با دمای مناسب نگهداری میکنند. این بذرها نباید از حاشیه مزارع تهیه‌شوند.محلی که بذر سال آینده از آن برداشت می شود باید عاری از علف هرز باشد. این بذرها به‌صورت خوشه یا شلتوک در محیطی با تهویه مناسب تا سال آینده نگهداری می شوند.

جداسازی بذر مرغوب🌾

ساده ترین روش تشخیص بذر خوب، جداسازی بذر سبک از بذر سنگین است.در این روش حوض یا ظرف بزرگی انتخاب میکنند و داخل آن آب و نمکی میریزند. سپس شلتوک ها را به آن اضافه‌می کنند و خوب هم میزنند. بذرهای سبک روی آب قرار میگیرند و بذر سنگین ته‌نشین می شود. بذرهای سبک چون پوک هستند و ارزش غذایی ندارند در کاشت برنج استفاده‌نمی شوند.

آماده سازی بذر در مراحل کاشت برنج🌾

بذرهای سنگین را با آب می شورند و داخل گونی می ریزند. گونی را داخل آب می گذارند و مراقب هستند که آب روی سطح گونی را بپوشاند. با اینکار بذرها آب کافی برای جوانه زدن در خود ذخیره‌می کنند.برخی در این مرحله از آماده سازی، بذر را ضدعفونی می کنند تا قارچ ها و آفت های مضر بذر از بین روند.

جوانه زدن بذر برنج🌾

بعد از 2-3 روز که بذرها آب کافی جذب کردند آن ها را روی زمین یا حصیر پخش می کنند. سپس روی آن را با پلاستیک یا پارچه ای که رطوبت را در خود جذب می کند، می پوشانند تا بذرها جوانه بزنند.این مرحله با توجه به رطوبت و دمای محیط تقریبا 2 روز تا یک هفته طول می کشد.

شما اولین نفری باشید که در مورد این پست نظر می‌دهید.