بهزی

جست و جو در بهزی...

دستگاه کشش مفتول

زمان مطالعه 1 دقیقه

دستگاه کشش مفتول
دستگاه کشش مفتول دستگاهی است که دارای یک یا چند دوزه کشش مفتول جهت کاهش سطح مقطع آن است. با دستگاه کشش مفتول عمدتا در دمای اتاق عمل کشش صورت می گیرد بنابراین کار سرد روی مفتول انجام می شود. قطعات اصلی دستگاه کشش مفتول شامل بدنه ، دینام ، گیربکس ، طبل ، قرقره و جا دوزه ای است. بدنه فلزی آن دارای عرض یک متر و طول حدودا شش متر می باشد. کلیه ویژگی های قطعات استفاده شده بر تعیین قیمت دستگاه کشش مفتول تاثیر بسزایی خواهند داشت. در این دستگاه یک سیستم روان کاری تعبیه شده است تا مفتول در حال کشش در تمامی مراحل توسط انواع مختلف روان کننده ها روان کاری شود. عمل روان کاری در این دستگاه برای افزایش کیفیت سطح نهایی محصول و نیز جلوگیری از استهلاک سریع قالب ها لازم است. دستگاه کشش مفتول دستگاهی است که دارای یک یا چند دوزه کشش مفتول جهت کاهش سطح مقطع آن است. با دستگاه کشش مفتول عمدتا در دمای اتاق عمل کشش صورت می گیرد بنابراین کار سرد روی مفتول انجام می شود. قطعات اصلی دستگاه کشش مفتول شامل بدنه ، دینام ، گیربکس ، طبل ، قرقره و جا دوزه ای است. بدنه فلزی آن دارای عرض یک متر و طول حدودا شش متر می باشد. کلیه ویژگی های قطعات استفاده شده بر تعیین قیمت دستگاه کشش مفتول تاثیر بسزایی خواهند داشت. در این دستگاه یک سیستم روان کاری تعبیه شده است تا مفتول در حال کشش در تمامی مراحل توسط انواع مختلف روان کننده ها روان کاری شود. عمل روان کاری در این دستگاه برای افزایش کیفیت سطح نهایی محصول و نیز جلوگیری از استهلاک سریع قالب ها لازم است.
شما اولین نفری باشید که در مورد این پست نظر می‌دهید.