بهزی

جست و جو در بهزی...

چیزل پشت تراکتوری چیست؟

زمان مطالعه 1 دقیقه

چیزل پشت تراکتوری چیست؟
چیزل از جمله ادوات پشت تراکتوری در خاکورزی اولیه است که خاک را در همان لایه بریده و مخلوط می کند، خاک را می شکافد و در عین حال شخم عمیق را برای کشاورز امکان پذیر می کند. معمولا استفاده از چیزل در خاکورزی حفاظتی رایج بوده و به منظور تهیه بستر کشت مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی گاوآهن چیزل

گاوآهن چیزل از ماشین آلات کشاورزی مناسب برای خاکورزی عمیق با حداقل تخریب خاک می باشد. عملکرد اصلی گاوآهن چیزل شامل سست کردن بافت خاک و هوادهی خاک است که در عین حال موجب حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک می گردد. این گاوآهن با هدف کاهش اثر فشرده سازی و کمک به شکستن لایه های خاک کشاورزی و خاک متراکم زیرین بکار می رود. با کاربرد گاوآهن چیزل در عمق هایی بیش از عمق کار گاوآهن های برگرداندار می توان لایه سخت ناشی از کار مداوم گاوآهن های برگرداندار در عمقی ثابت را شکست. استفاده از گاوآهن چیزل به ویژه برای شخم زمین های دیمزار به دلیل حفظ پوشش گیاهی و رطوبت خاک بسیار توصیه می شود. سطح خاک شخم خورده به وسیله گاوآهن چیزل می تواند بارندگی را در خود حفظ کرده چرا که در هنگام شخم با گاوآهن چیزل بیشتر بقایای گیاهی در سطح خاک باقی می ماند و این مساله باعث کاهش تبخیر رطوبت نیز خواهد شد. این امر همچنین موجب کاهش رواناب، تلفات رسوبی و آلودگی هوا شده و سطح خاك را در برابر فرسایش آبی و بادی محافظت می نماید.
شما اولین نفری باشید که در مورد این پست نظر می‌دهید.