بهزی

جست و جو در بهزی...

روش کار با کپسول آتش نشانی به چه صورت است؟

زمان مطالعه 1 دقیقه

روش کار با کپسول آتش نشانی به چه صورت است؟

روش کار با کپسول آتش نشانی به چه صورت است؟

در استفاده از کپسول آتش نشانی سه اصل را باید رعایت کنید. ابتدا باید پین قرار داده شده در کنار اهر را بکشید. سپس شیلنگ کپسول را به سمت محل در حال آتش سوزی بگیرید و در نهایت اهرم را فشار دهید تا مواد از کپسول خارج شده و بر روی آتش بریزد. هنگامی که برای خاموش کردن آتش از کپسول استفاده می کنید بهتر است هنگامی که به جلو حرکت می کنید مسیری را نیز برای خروج به سمت عقب برای خود باز کنید تا در صورت موفق نشدن به مهار آتش راهی برای بازگشت داشته باشید و در میانه میدان گرفتار نشوید. وقتی از کپسول آتش نشانی استفاده می کنید فاصله ی خود را با محل آتش سوزی حفظ کنید. بهتر است از آتش ۶ تا ۸ فوت فاصله بگیرید و سپس اهرم را برای مهار آتش سوزی فشار دهید.
انواع کپسول های آتش نشانی
در کنار اهرم کپسول های آتش نشانی حلقه ای قرار داده شده است که سبب می شود تا از تخلیه ناگهانی و یا اتفاقی کپسول جلوگیری شود. هنگام بروز آتش شما باید با استفاده از انگشت اشاره این حلقه را بیرون بکشید. سپس با حفظ فاصله ی ایمن از آتش، یا یک دست شیلنگ را نگه دارید و به سمت پایین بگیرید و با دست دیگر اهرم پایینی را به بالایی بفشارید.
روش کار با کپسول آتشنشانی به چه صورت است؟
مواد شیمیایی درون کپسول آتش نشانی باید بر روی مواده ی در حال سوخت ریخته شوند نه بر روی شعله های آتش. چرا که هدف جلوگیری از احتراق منبع سوخت است. شما بسیار راحت می توانید یک کپسول آتشنشانی تهیه کنید و بعد از استفاده می توانید شارژ کپسول آتش نشانی خود را تمدید کنید و با خیال راحت در زمان آتش سوزی از آن استفاده کنید.
شما اولین نفری باشید که در مورد این پست نظر می‌دهید.