بهزی

جست و جو در بهزی...

آلومینیوم خالص در طبیعت بسیار کمیاب و بندرت یافت می شود. ترکیبات آلومینیوم موجود در طبیعت در منابع مختلفی نظیر سنگهای آذرین، سنگهای رسوبی و مانند آن یافت می شود. مهم ترین کانی تجاری آلومینیوم بوکسیت(Bauxite )است. در سال 1821 میالدی در شهر لس بوکس کشور فرانسه کشف شد. بوکسیت مخلوطی از هیدروکسید آلومینیوم، اکسید یا هیدروکسید آهن، اکسید تیتانیوم، سیلیکاتهای آلومینیوم، کائولین و مقدار کمی از مواد دیگر می باشد.میزان کلی ذخائر جهانی بوکسیت 33 میلیارد تن برآورد شده که حدود 75 درصد آن در 5 کشور گینه، استرالیا، برزیل، جامائیکا و هند است. در ایران نیز در مناطق آباده، جاجرم و ... ذخایر بوکسیت وجود دارد.
یکی دیگر از معیارهای رتبه بندی بوکسیت عالوه بر مدول، حداقل مقدار آلومینا در آن است. در روش بایر که روش اصلی تولید تجاری آلومینا از بوکسیت است، حداقل رقمی که برای آلومینای موجود در بوکسیت در نظر گرفته شده بر حسب نوع بوکسیت بین 30 تا 45 درصد می باشد. تقریبا به ازای هر تن 2 تولید آلومینا به طور متوسط نیاز به 4 تن بوکسیت بسیار مرغوب است و با کاهش درجه مرغوبیت و عیار )درصد آلومینا یا Al2O3 در بوکسیت( و کاهش نسبت مدول )نسبت عیار آلومینای موجود به عیار سیلیس در بوکسیت(، مصرف بوکسیت افزایش یافته و حتی تا 6 تن هم می رسد. بوکسیت در مناطق مختلفی از دنیا یافت می شود اما مقدار آن در برخی کشورها از جمله ایران، آمریکا، گینه، استرالیا، ویتنام، هند، جامائیکا، برزیل، غنا، چین، یونان، سورینام، سریالنکا، قزاقستان، ونزوئال، روسیه قابل توجه تر است.
شما اولین نفری باشید که در مورد این پست نظر می‌دهید.