بهزی

جست و جو در بهزی...

انواع سیم پیچی های الکتروموتور

زمان مطالعه 1 دقیقه

انواع سیم پیچی های الکتروموتور
سیم پیچی موتور تکفاز طرح دو فاز: این موتورهای تکفاز دارای یک سیم پیچ راه انداز دائمی هستند و طریق قرار گرفتن کلاف سیم پیچی‌ها به این صورت است که نصف شیارها مربوط به سیم پیچ راه انداز و نصف دیگر شیار‌ها به سیم پیچ اصلی اختصاص پیدا میکنند. این دو سیم پیچ با هم اختلاف فاز الکتریکی 90 درجه دارند. مراحلی که برای انجام این نوع سیم پیچی انجام می شود عبارتند از: “انجام محاسبات مربوط به سیم پیچی، آماده سازی جدول سیم پیچی، ترسیم دیاگرام و نقشه سیم پیچی، انجام سیم پیچی و سربندی” باید در نظر داشته باشید که سیم پیچی موتور تک فاز طرح دو فاز به دو روش گام کسری و گام کامل انجام می‌شود که در ادامه این موارد را نیز برای شما توضیح خواهیم داد. سیم پیچی گام کسری: در صورتی که در یک سیم پیچ، اختلاف فاز بین ابتدا و انتهای یک کلاف کمتر از 180 درجه باشد، به آن سیم پیچی گام کسری می گویند. در این نوع سیم پیچی نیروی محرکه الکتریکی که درون بازوهای کلاف ها قرار دارند با هم جمع برداری می‌شوند و به این صورت باید در نظر داشته باشید نتیجه جمع برداری از جمع جبری کمتر خواهد شد و به همین دلیل است ما در در موتورهایی که به روش گام کسری سیم پیچی شده اند شاهد این هستیم که نیروی محرکه موتور کاهش می یابد و همین باعث کاهش یافتن توان نهایی موتور خواهد شد. برای جبران این موضوع از تقویت تعداد دور کلاف های موتور و کوتاه کردن گام ها استفاده می شود. سیم پیچی گام کامل: اگر در انتها و ابتدایی یک کلاف سیم پیچ 180 درجه اختلاف فاز الکتریکی وجود داشته باشد و همچنین نیروهای موجود در بازوهای رفت و برگشت هر کلاف به صورت جبری و نه برداری جمع شوند، ما با سیم پیچی گام کامل روبرو هستیم. در این نوع سیم پیچی تعداد شیارهای بین بازوهای رفت و برگشت هر کلاف برابر Y است یا به زبان ساده تر گام قطبی با گام سیم پیچی برابر است. سیم پیچی موتور القایی تک فاز با راه انداز خازن دائم کار: در این موتورها برای راه اندازی از خازن‌های الکترولیتی استفاده می‌شود که بیشترین استفاده از آنها در لحظه راه اندازی می‌باشد. معمولاً ظرفیت خازن‌های مورد استفاده برای راه اندازی موتور تا 200 میکروفاراد است. دلیل این که بعد از راه اندازی موتور این خازن در مدار باقی می‌ماند، کمک به ایجاد اختلاف فاز در سیم پیچ موتور الکتریکی خواهد بود. سیم پیچ کمکی دائم در مدار یک طبقه گام کسری: قرارگیری سیم پیچ‌ها در سطح استاتور به این صورت است که برای تعیین موقعیت کلاف ها درون شیار های پوسته موتور باید زوج یا فرد بودن q را در نظر داشته باشیم. موتورهای سیم پیچی شده به روش سیم پیچ کمک دائم در مدار ساختاری مشابه با موتورهای سه فاز دارند، با این تفاوت که در این سیم پیچ‌ها دو فاز فرضیه مجزا در نظر گرفته می‌شوند که اختلاف درجه آنها با هم ۹۰ درجه الکتریکی می‌باشد، این اختلاف فاز باعث به وجود آمدن یک میدان مغناطیسی دوار و باعث حرکت موتور خواهد شد .
شما اولین نفری باشید که در مورد این پست نظر می‌دهید.