بهزی

جست و جو در بهزی...

دمای ذوب فلز چیست؟

زمان مطالعه 1 دقیقه

دمای ذوب فلز چیست؟
دمای ذوب یا نقطه ذوب یک فلز، دمایی است که در آن دما، فلز تغییر شکل می‌دهد و از حالت جامد به مایع تبدیل می‌شود. در دمای ذوب، فرم جامد و مایع فلز، در تعادل هستند. ولی برای رسیدن به نقطه‌ی ذوب، باید دمای آن را افزایش داد. که تمام فلز ذوب می‌گردد، گرمای اضافی، دمای مایع را افزایش می‌دهد. برای انتخاب کردن یک فلز، باید به دو مورد ویژگی‌های مکانیکی و ظرافت‌های ظاهری توجه کرد. روش‌های زیادی برای پرداخت فلزات وجود دارد، اما قبل از انتخاب روش پرداخت مناسب، باید ملاحظات خاصی را در نظر گرفت.

چرا دمای ذوب فلز مهم است؟

دلایل زیادی برای ذوب کردن فلزات وجود دارد ولی از مهم‌ترین دلایل ذوب فلزات، می‌توان به ازهم‌گسیختگی اجزای فلز هنگام رسیدن به دمای ذوب و شکل پذیری فلزت در حالت مایع اشاره کرد. از‌هم‌گسیختگی اجزای فلز هنگام رسیدن به دمای ذوب زمانی که فلز به دمای ذوب می‌رسد، شروع به مایع شدن می‌کند. در شرایطی که ترکیبات اثر گذار در کارایی یک کوره، آغاز به ذوب شدن نمایند، این کوره دیگر توانا نخواهد بود که مثل قبل به کارایی خود ادامه دهدچنانچه نازل سوخت یک موتور جت، ذوب گردد، دریچه‌های موتور مسدود می‌شوند و این قضیه، منجر به از فعالیت افتادن موتور خواهد شد. بقیه انواع گسیختگی‌های فلزی، ممکن است پیش از رسیدن به دمای ذوب اتفاق بیافتند و پیش از هر اقدامی، می‌بایست تأثیر دماهای مختلفی که فلز در معرض آن‌ها قرار خواهد گرفت، نظارت شوند. شکل پذیری فلزت در حالت مایع فلزات در موقعیت مایع به بیشترین فرم پذیری خویش می‌رسند. فلزات را برای هدف‌های صنعتی متفاوتی به دمای ذوب می‌رسانند. برای اعمال فرآیندهای گُدازگری، جوش‌کاری ذوبی و ریخته‌گری، فلزات می‌بایست به فرم مایع باشند. انجام فرآیند عملیات حرارتی باعث تغییر خواص الکتریکی، مغناطیسی و ساختاری فلزات می‌گردد. به عبارتی کاربرد فلزات متعدد میباشد، محیط‌های مختلف هم خصوصیت‌های متفاوتی را می‌طلبند.
شما اولین نفری باشید که در مورد این پست نظر می‌دهید.