بهزی

جست و جو در بهزی...

تجهیزات آزمایشگاه خاک

زمان مطالعه 1 دقیقه

تجهیزات آزمایشگاه خاک

تجهیزات آزمایشگاه خاک

آزمایش خاک یکی از مهم ترین زمینه های ژئوتکنیک و مهندسی عمران بوده که در طراحی روسازی ، مخازن و سایر سازه ها کاربرد دارد. آزمایشات ژئوتکنیک اطلاعات مفیدی را در خصوص مکانیزم رفتاری انواع مختلف خاک مانند سیلت ، رس ، ماسه ، شن و سنگ ها ازائه می کند.

با توجه به کاربرد وسیع آزمایش های مکانیک خاک ، تهیه و خرید تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک نیز اهمیت فروانی دارد. یکی از مهم ترین کاربرد های آزمایش خاک ، تعیین ظرفیت باربری خاک با توجه به مشخصه های آن می باشد. روش هایی مانند گمانه زنی و طبقه بندی چشمی پیش از شروع آزمایشات اصلی کاربرد فراوانی دارد.

از مهم تری شاخص ها و پارامتر هایی که به وسیله آزمایشات مکانیک خاک مشخص می شود می تواند موارد زیر را نام برد.

از مهم تری شاخص ها و پارامتر هایی که به وسیله آزمایشات مکانیک خاک مشخص می شود می تواند موارد زیر را نام برد.

CBR
مقاومت برشی تک محوره و سه محوره
مقاومت فشاری
تحکیم
نفوذپذیری
حدود اتربرگ و …

پارامترهای مورد بررسی در آزمایشگاه خاک:

پارامترهای زیر برای تعیین خاک ساخت و ساز، میزان مقاومت در برابر زلزله، سدسازی و … به کار می‌رود.

استاندارد تعيين درصد رطوبت خاک
دانه بندي مكانيكی خاک
تعيين حدود آتربرگ در خاک‌ها (تعيين حد روانی)
استاندارد تعيين حدود آتربرگ در خاک‌ها « تعيين حد خميری »
استانداردهاي تراكم « روش تراكم پراكتور معمولی »
استاندارد هاي تراكم « روش تراكم اصلاح شده
تعيين وزن مخصوص خاک در آزمايشگاه
وزن مخصوص خاک در محل « به روش مخروط ماسه »
وزن مخصوص مصالح ريز دانه

پارامترهای زیر برای تعیین خاک کشاورزی، باغداری، کاشت انواع گیاهان و … به کار می‌رود.

pH، EC، نیترات، فسفات، نیتروژن کل، سولفات، کلسیم، منیزیم، کلراید، رنگ، کدورت، قلیائیت، سختی، اکسیژن محلول، اکسیژن خواهی شیمیایی (COD)، میزان محلول‌ها در بافت خاک،میزان نگه داری آب و … اندازه‌گیری می‌شود.

یکی از مدارک لازم جهت اخذ جواز ساخت ساختمان ، انجام تست خاک می باشد. اهمیت تست خاک در ساختمان سازی به این علت است که وزن ساختمان و اثرات نیروهای طبیعی به خاکی که ساختمان بر روی آن قرار دارد، منتقل می شود.
از این رو جهت بررسی ویژگی های خاک نظیر مقاومت ، نفوذپذیری ، تیپ خاک و … لازم است قبل از احداث سازه ،
آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن مشخصات خاک را مورد بررسی قرار دهد.

از طرفی با توجه به اهمیت مناسب بودن بتن اجرا شده در استحکام سازه ، انجام آزمایش بتن امری ضروری است. به طوری که لازم است قبل از شروع عملیات اجرایی، طرح اختلاط بتن به طور دقیق در آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن تعیین شود.

خدمات آزمایشگاه خاک و بتن

خصوصیات مکانیکی خاک از عواملی هستند که بر طراحی ، ساخت ، عملکرد و دوام سازه ها تاثیر می گذارند.

خدمات آزمایشگاه خاک و بتن جهت بررسی خصوصیات خاک شامل موارد ذیل است:

تعیین پارامترهای فیزیکی از جمله تعیین وزن مخصوص ، تراکم و تعیین توده ویژه (Gs) ،شناسـایی نوع خاک و طبقه بندی خاک
آزمایش های مربوط به تراوش مانند نفوذ پذیری بـا هـد ثابـت و افتـان بـرای خاک هـای درشـت دانـه و ریزدانه ،
تعیین نفوذپذیری شیرابه در خاک ، تعیین نفوذ پذیری ژئوتکستایل ها و ژئونت ها
آزمایش سه محوری و تک محوری با قطرهای مختلف و برش مستقیم در ابعاد متفاوت
آزمایش اندازه گیری پارامترهای مقاومت برشی خاک
ارائه توصیه های لازم به کارفرما
انجام سایر موارد مربوطه
ارائه گزارش به کارفرما

خدمات آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن جهت بررسی خصوصیات بتن و عناصر تشکیل دهنده آن شامل موارد ذیل است:

کنترل کیفیت مصالح تشکیل دهنده شامل سیمان ، سنگدانه، آب ، موادافزودنی و پوزولان ها، بتن
تعیین افت وزنی سنگدانه ها در برابر سولفات سدیم و منیزیم، تعیین پتانسیل واکنش سنگدانه ها،
تعیین مقاومت در برابر ضربه ، تعیین میزان کلرورو سولفات سنگدانه ها، تعیین درصد تطویق و تورق
تعیین میزان کلرور و سولفات آب، تعیین PH ، تعیین کل مواد محلول و میزان سختی کل آب
زمان گیرش سیمان ، مقاومت فشاری و کششی ملات سیمان ، تعیین نرمی سیمان ،
تعیین درصد عناصر تشکیل دهنده، افت سرخ شدن سیمان (L.O.I)
تعیین اثر مواد افزودنی و پولازونی بر خواص بتن
ارائه طرح اختلاط بتن
بررسی انطباق مصالح مصرفی با استانداردهای مربوطه
انجام سایر موارد مربوطه
ارائه گزارش به کارفرما

شما اولین نفری باشید که در مورد این پست نظر می‌دهید.