بهزی

جست و جو در بهزی...

تخفیفات ویژه

زمان مطالعه 1 دقیقه

تخفیفات ویژه
پرسنل و اعضا نظام کارشناسی و کاردانان کشور و کارمندان و پرسنل ادارات دولتی و لشگری و هیئت علمی دانشگاه ها دانشجویان پرستاران ورزشکاران رسمی با ارائه کارت شناسایی و زوجین با ارائه عقد نامه همواره از تخفیف ۵تا۱۰درصد ما بهرمند خواهند شد.
پرسنل و اعضا نظام کارشناسی و کاردانان کشور و کارمندان و پرسنل ادارات دولتی و لشگری و هیئت علمی دانشگاه ها دانشجویان پرستاران ورزشکاران رسمی با ارائه کارت شناسایی و زوجین با ارائه عقد نامه همواره از تخفیف ۵تا۱۰درصد ما بهرمند خواهند شد.
پرسنل و اعضا نظام کارشناسی و کاردانان کشور و کارمندان و پرسنل ادارات دولتی و لشگری و هیئت علمی دانشگاه ها دانشجویان پرستاران ورزشکاران رسمی با ارائه کارت شناسایی و زوجین با ارائه عقد نامه همواره از تخفیف ۵تا۱۰درصد ما بهرمند خواهند شد.
شما اولین نفری باشید که در مورد این پست نظر می‌دهید.