بهزی

جست و جو در بهزی...

مزایای کشت پاییزه مکانیزه نسبت به بهاره

زمان مطالعه 1 دقیقه

مزایای کشت پاییزه مکانیزه نسبت به بهاره
به علت جوانه زنی سریع، کاشت یکنواخت، استحکام بیشتر گیاه و بازده بیشتر آب افزایش عملکرد در کشت مکانیزه حاصل می گردد. در کشت مکانیزه پاییزه میزان عملکرد نخود ۱۲۰۰ تا ۱۷۰۰ کیلوگرم در هکتار می باشد اما در کشت بهاره و سنتی این مقدار به ۳۵۰ تا ۷۰۰ کیلوگرم می رسد. در کشت مکانیزه بعلت ردیفی بودن بوته ها مبارزه با علفهای هرز بصورت مکانیکی انجام می شود که سله شکنی و خاکدهی پای بوته نیز انجام شده و هزینه کمتری نسبت به مبارزه شیمیایی و وجین دستی داشته و استفاده از ماشین آلات سم پاش و کود پاش و مبارزه با آفات در مزارع نخود راحت تر از کشت سنتی است که به صورت درهم و دست پاش صورت می گیرد. همچنین برداشت در کشت مکانیزه و پاییزه توسط کمباین برداشت نخود صورت می گیرد اما در کشت بهاره و سنتی به صورت دستی و نیاز به کارگر و هزینه فراوان دارد.
مزایای کشت پاییزه مکانیزه نسبت به بهاره

تناوب

نخود را در تناوب پس از ذرت قرار می دهند. ترتیب معمولی مورد استفاده ذرت، نخود، غلات دانه ریز و یک گیاه علوفه ای است. تناوبی که دارای سیب زمینی است برای نخود مفید نیست زیرا برای کنترل جرب(Scab)سیب زمینی نیاز به PH اسیدی است. بعد از انواع زودرس نخود گیاهی چون لوبیا سبز یا سویا می کارند و به عبارتی سیستم کاشت مضاعف را به اجرا می گذارند این امراز بعضی لحاظ موفقیت آمیز است اما خطر آفات و بیماری را افزایش می دهد مخصوصاً از این نظر که این گیاهان به برخی از ارگانیسم های مشترک حساس هستند. کشت مداوم نخود باعث افزایش بیماری و آفات می شود. لذا در یک مزرعه هر 4 الی 5 سال یکبار بایستی اقدام به کشت نخود کرد.
مزایای کشت پاییزه مکانیزه نسبت به بهاره

تثبیتِ ازت

نخود همچون دیگر حبوبات با زندگی همزیستی با باکتریها قادر به تثبیت ازت اتمسفر است. نژادهایی از ریزوبیوم که درنخود گره سازی میکنند.(R. leguminosarum)بسیار اختصاصی بوده و فقط در گونه های نخود قادر به تولید گره می باشند. اگر نخود به طور صحیح با باکتری تلقیح شده باشد ریزوبیوم ها حدود 30 درصد ازت مورد نیاز آنرا تامین می کنند و بقیه را هم بایستی از طریق خاک تأمین کرد. معمولاً 10 الی 12 روز پس از کاشت گره ها شکل می گیرند. و 15 تا 20 روز پس از کاشت تثبیت ازت شروع می شود. طول دوره تثبیت ازت تحت تأثیر شرایط محیطی مخصوصاً درجه حرارت و رطوبت خاک است.
شما اولین نفری باشید که در مورد این پست نظر می‌دهید.