بهزی

جست و جو در بهزی...

بهترین زمان کاشت نخود پاییزه

زمان مطالعه 1 دقیقه

بهترین زمان کاشت نخود پاییزه
بهترین زمان کاشت نخود پاییزه ۱۵ آبان لغایت ۱۵ آذر ماه پس از بارندگیهای موثر پاییزه می باشد که این امر سبب سبز شدن علفهای هرز شده و با عملیات مکانیزه کشت نخود کاملا از بین میروند.
بهترین زمان کاشت نخود پاییزه

روشهای کاشت

روش سنتی

پس از آماده سازی زمین بذرها را بصورت تصادفی و یکنواخت با دست در سطح مزرعه پاشیده و آن را با گاوآهن برگردان دار زیر خاک می کنند.

روش مکانیزه

بهترین روش کشت برای نخود از جهت تهویه و رطوبت، روش مکانیزه می باشد. بدین منظور از دستگاههای کاشت غلات (خطی کار) و پنوماتیک (دستگاه کاشت ذرت وجغندرقند) می توان استفاده کرد. ولی مناسب ترین وسیله کاشت نخود، بذر کار پنوماتیک است. کشت نخود با این دستگاه موجب اطمینان از کشت مناسب و تامین شرایط محیطی مناسب برای گیاه نظیر کنترل عمق کاشت (۸-۶سانتیمتر) و فواصل ردیفها (۵۰سانتیمتر) و فواصل بین بوته های روی ردیف (۸-۶سانتیمتر) و صرفه جویی در میزان بذر مصرفی (۶۰-۴۵کیلوگرم در هکتار) و غلبه بر علف های هرز و یکنواختی سطح سبز مزرعه و نهایتاً افزایش میزان تولید نخود در واحد سطح می شود.
بهترین زمان کاشت نخود پاییزه
شما اولین نفری باشید که در مورد این پست نظر می‌دهید.