بهزی

جست و جو در بهزی...

انواع نهاده های کشاورزی

زمان مطالعه 1 دقیقه

انواع نهاده های کشاورزی

نهاده های کشاورزی

انواع نهاده های کشاورزی به مجموعه ی عواملی که در فرآیند تولید به کار می روند تا محصولی را تولید کنند گفته می شود. انواع نهاده های کشاورزی از لحاظ معیارهای مختلف دسته بندی های متفاوتی دارند،اما در یک حالت کلی عوامل تولید را این گونه می توان نام برد :
انواع بذر
۱ـ زمین ۲ـ نیروی کار ۳ـ سرمایه ۴ـ مدیریت
زمین از عوامل مهم تولید در کشاورزی و جزء نهاده های ثابت به شمار می آید.از نظر کلی زمین شامل منابعی است که توسط طبیعت داده می شود به عنوان مثال می توان موارد زیر را نام برد : ـ مواد معدنی ـ جنگل ها ـ آب های زیر زمینی تمام این منابع بر طبق اصول به دو دسته تقسیم می شوند : ـ تجدید شدنی ـ غیر قابل تجدید عامل نیروی کار شامل تمام خدمات حاصل از این نهاده در تولید محصولات کشاورزی در تمام عملیات کاشت ، داشت و برداشت می شود که چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی مورد بررسی قرار می گیرد. کمیت شامل تعداد نفرات در واحد زمان است و کیفیت علاوه بر سن وجنس،میزان مهارت و آموزش فرد را نیز در بر می گیرد. به طور کلی سرمایه بزرگ ترین بخش نهاده های کشاورزی را شامل می شود.سرمایه در تولید نهاده ها شامل موارد زیادی است مثل : ۱ ـ ساختمان ها (سیلوها ،انبارها،…) ۲ ـ ماشین آلات ( تراکتور ،کمباین،…) ۳ ـ بذر های کشاورزی ۴ ـ سموم و کود های شیمیایی البته آب به عنوان مهم ترین و محدود کننده ترین نهاده های کشاورزی به شمار می آید. مدیریت صحیح در کشاورزی باعث بهبود عملکرد و افزایش بازدهی محصولات کشاورزی می شود. در کشاورزی درست ارتباط بین نهاده های تولید بسیار مهم است،این ارتباط ممکن است به شکل های زیر بروز پیدا کند : ـ رابطه مکمل ـ رابطه جانشینی کامل ـ رابطه تقریبا جانشینی
انواع نهاده های کشاورزی

خرید انواع بذر

برای خرید انواع بذر باید دقت لازم و کافی برده شود، زیرا تهیه بذر نامرغوب ممکن است به نابودی و یا غیر قابل استفاده بودن کل محصول کشاورزی منجر شود. از آنجا که بذر به تکثیر و تولید مثل گیاه می انجامد، توجه به انتخاب آن بسیار مهم و لازم است. بذر ها به دو شیوه تولید مثل می کنند : ـ تکثیر جنسی ـ تکثیر غیر جنسی هزینه ای که کشاورزان در طول دوره ی کشت انجام می دهندچندین برابر هزینه خرید بذر استکه در هر مرحله اگر میزان دقت پایین بیاید، میزان تولید نیز کاهش می یابد، اما عدم توجه به تهیه و خرید انواع بذر کار تولید کمی و کیفی محصولات کشاورزی را با شکست روبرو می کند. از نشانه های بذر مرغوب می توان به موارد زیر اشاره کرد : ۱ ـ جرم هزار دانه ی بذر ۲ ـ بو و رنگ آن ۳ ـ رسیدگی کامل بذر ۴ ـ قوه نامیه آن ۵ ـ سن و خلوص بذر ۶ ـ خلوص ژنتیکی و سلامت بذر
شما اولین نفری باشید که در مورد این پست نظر می‌دهید.