بهزی

جست‌وجو

کاهگل وکاربرد آن:

زمان مطالعه 1 دقیقه

کاهگل وکاربرد آن:

همانگونه که از اسم کاهگل پیداست ،خشت قدیمی (سنتی)باترکیبی از خاک رس وکاه هست... که از آغاز تمدن بشری برای ساخت وایجاد یه پناهگاه مورد استفاده قرار گرفت
ملات کاهگل ،وبه اصطلاح عامیانه _کاهگل_ بخاطر خاصیت ضد گرمایی وسرمایی بودن از قدیم الایام بشر برای محفوظ ماندن خود از گرمای شدید آفتاب وسرمای سوزان آن را به عنوان محافظ خود برگزید ...چرا که اکثر دیوارهای قدیمی ،دژها ،قلعه ها،پل های تاریخی واکثر مکانهای تفریحی وکاروانسرا ها از خشت وگل ساخته شده است...
وحتی برای عایق کاری سقف منازل خود نیز از ترکیب کاه و خشت استفاده شده است.

فرهنگ ما ایرانیها طوری هست که علاقه زیادی به آداب وسنن قدیمی داریم ..

دوست داریم بجای زندگی در شهرهای شلوغ که ناهنجاریهای صوتی وآلودگی گریبانگیر مان کرده ( ناشی از دود ماشینها ،کارخانجات و....)

به یک جای دنج وآرام برگردیم..
واین میسر نیست بغیر از مناطق روستایی که به دور از شلوغی وآلودگی است (صوتی_هوا)

برای آرامش خاطر خود وبخاطر وابستگی انسان به تمدن کهن وبرای الحاق روح وروان خود به طبیعت بکر وآرام ترجیح میدهیم تا با ساخت یه خانه قدیمی کوچک بصورت سنتی با خشت وگل اون حس را در وجودمان بیدار کنیم...
وچنانچه ، امکان سفر به روستا مهیا نباشد ؛به هر نحوی ،حتی با ساخت ویا تغییر قسمتی از منزل شهری خود به حالت سنتی آن حس قدیمی رو در منزل خود بجود بیاریم..‌

⭐️چرا که امروزه اکثر شهرهای شلوغ از دیوار گلی به عنوان عایق صوتی استفاده میکنن...زیرا بهترین عایق برای جلوگیری از ناهنجاریهای صوتی ناشی از صدای ماشینها و...است

✔️در مناطق باغ ویلا ،که دیوارهای طویل بلوکی کشیده شده است، بهترین وکم هزینه ترین نوع ملات بجای هزینه های سنگین سیمان،ماسه، گچ وبنا.... که هم زمان بر وپرهزینه هست،

ملات کاهگل جایگزین بهتری شده است
هم ازلحاظ هزینه _زمان،وحتی کیفت کار
علاوه بر آن حس وحال سنتی...

وکم هزینه بودن وسرعت بالای کاهگل نسبت به ملاتهای مشابه آن را نسبت به سایر ملاتها متمایز ساخته است

واین هم باعث علاقه مردم به ملات کاهگل واون سنن قدیمی شده است

چرا کاهگل بکنیم....


علت اصلی ساخت خانه های کاهگلی وخشتی (سنتی)،در این دوره اززمان ،از ذات انسان نشات میگیرد ...چرا که روح و روان آدمها ذاتا وفطرتا با خاک آمیخته شده است ‌
واین مستلزم فطری بودن آن است..
وانسان با آمیخته شدن روح خود با خاک به آرامش میرسد ..درنتیجه، همیشه ودر همه حال ودر تمام اداور عاشق طبیعت وسنن قدیمی بوده وهست وخواهد بود ..

بنا براین منشا اصلی آن مربوط به ذات وفطرت انسان است

شما اولین نفری باشید که در مورد این پست نظر می‌دهید.