بهزی

جست‌وجو

آموزش نرم افزار تخصصی طراحی آدکو22 adeko

طراحی تخصصی کابینت و دکوراسیون

زمان مطالعه 1 دقیقه

آموزش نرم افزار تخصصی طراحی آدکو22 adeko

جلسه اول آموزش بلان و دیوارها

جلسه اول توضیحات و تعاریف کامل نوار ابزار در آدکو

جلسه دوم چیدمان کردن یونیت ها و کابینت ها در آدکو

جلسه دوم آموزش دیوار مورب یا زاویه دار

آموزش خطوط و ترسیم نوار ابزارها در نرم افزار آدکو

آموزش مدل و تغییرات دستگیره درهای کابینت در آدکو

آموزش مدل کردن آشبزخانه در نرم افزار آدکو

ادامه آموزش مدل کردن کابینت در نرم افزارآدکو22

آموزش کبی کردن ویترین در نرم افزار آدکو

آموزش move کردن یا حرکت دادن در آدکو22

آموزش view یا دیدن در آدکو22

آموزش دیوار اوبن در نرم افزار آدکو22

آموزش طراحی و قرار دادن یخچال در نرم افزار آدکو22

آموزش مدل کردن یونیت ها کنار هم در حالت دستی در آدکو

آموزش تسلط در نرم افزار طراحی آدکو22

آموزش سینگ و آبچکان در نرم افزار طراحی آدکو22

آموزش صفحه کار یا اوبن در آدکو

آموزش متریال 1 در نرم افزار طراحی آدکو22

آموزش متریال 2 در نرم افزار طراحی آدکو22

آموزش مقدمات رندر 2 در آدکو

آموزش مقدمات رندر 3 در آدکو

آموزش ویترین 1 درنرم افزار آدکو

آموزش ویترین 2 در نرم افزار آدکو

آموزش ویترین 3 در نرم افزار ادکو

آموزش ویترین 4 در نرم افزار آدکو

آموزش ویترین 5 در نرم افزار آدکو

آموزش ویترین 6 در نرم افزار آدکو

آموزش ویترین 7 در نرم افزار طراحی آدکو

آموزش ویترین 8 در نرم افزار طراحی آدکو

آموزش رندر گرفتن مرحله اول در آدکو

آموزش رندر گرفتن مرحله دوم در نرم افزار آدکو

آموزش رندر گرفتن مرحله سوم در نرم افزار ادکو

جلسه اول آموزش ستون و درب ها

جلسه اول آموزش بنجره ها و دربها و ستون ها

شما اولین نفری باشید که در مورد این پست نظر می‌دهید.