بهزی

جست‌وجو

آکادمی مهسا حسنی

آکادمی مهسا حسنی

کرج

سوالات متداول:

بعد از اتمام دوره شما مدرک اکادمیک و بین المللی در صورت درخواست مدرک فنی حرفه ای اکستنشن مژه دریافت می کنید.

خیر، برای تاسیس سالن باید یک دوره آرایش و پیرایش را بگذرانید و یا دوره های هفت مهارت جداگانه را بگذرانید.

این دوره در ۵ جلسه ۳ ساعته برگزار می شود.

بله. آکادمی مهسا حسنی آموزش ها رو در زمان های متفاوت و به صورت فشرده و نیمه فشرده برگزار می کند تا هنرجویان بتوانند در زمان های متفاوتی در دوره ها شرکت کنند و همچنین در صورت نیاز از خوابگاه نیز استفاده کنند.

در اتمام دوره اکستنشن مژه، شما جزوه آموزشی کل دوره را دریافت خواهید کرد.

خیر. در صورت انجام صحیح اکستنشن مژه و استفاده از مواد مرغوب، هیچگونه خطری برای بینایی وجود ندارد.

خیر. در اکستنشن مژه،از تارهای مصنوعی مژه استفاده شده که با چسب بر روی مژه های فرد چسبانده می شوند. کاشت مژه پس از انجام جراحی و با کاشتن موی واقعی که قابل رشد هم هست، انجام می شود.

خیر. اکستنشن مژه با استفاده از تارهای مصنوعی مو و با چسب بر روی مژه های طبیعی افراد، انجام می شود. از این روی اکستنشن مژه نیاز به خریدن دستگاه خاصی ندارد.

خیر، برای دریافت مدرک فنی حرفه ای نیاز به هیچ گونه مدرک تحصیلی ندارید.

خیر، در پایان کلاس ها، جلسات رفع اشکال برگزار می شود و تا ۶ ماه از پشتیبانی مربیان برخوردار خواهید بود

بله، در صورت تایید مربی با پرداخت هزینه جداگانه می توانید در آموزشگاه مشغول به کارآموزی شوید.

بله، سرفصل های تمام دوره های آموزشی آکادمی مهسا حسنی، ویژه ورود سریع به بازارکار طراحی شده است.