بهزی

جست‌وجو

معرفی محصولات به زبان های انگلیسی و روسی XK

زمان مطالعه 1 دقیقه

معرفی محصولات به زبان های انگلیسی و روسی XK
🔸capacity: 100, 200 and 300 kg 🔸The dimensions of the sole are (35*45) - (40*45) - (40*55) cm 🔸Accuracy: 50 grams 🔸display 2111 & 2311 🔸First class electrostatic paint 🔸Very strong and durable chassis 🔸One year warranty for parts replacement
🔹грузоподъемность: 100, 200 и 300 кг 🔹Размеры подошвы (35*45) - (40*45) - (40*55) см. 🔹Точность: 50 грамм 🔹отображение 2111 и 2311 🔹Первоклассная электростатическая краска 🔹Очень прочное и долговечное шасси 🔹Гарантия на замену деталей один год.
شما اولین نفری باشید که در مورد این پست نظر می‌دهید.